Ca. 7,8 ha Agrarfläche bei Neuruppin

Ca. 7,8 ha Agrarfläche bei Neuruppin

77.631 m² 77.631 m² 100.000
Ca. 1,8 ha bester Kiefernwald bei Forst (Lausitz)

Ca. 1,8 ha bester Kiefernwald bei Forst (Lausitz)

18.085 m² 18.085 m² 11.750
Ca. 17 ha Agrarfläche bei Neuruppin

Ca. 17 ha Agrarfläche bei Neuruppin

169.282 m² 169.282 m² 155.000
Ca. 19 ha Waldfläche in 2 Flächen arrondiert bei Herzberg (Elster)

Ca. 19 ha Waldfläche in 2 Flächen arrondiert bei Herzberg (Elster)

190.870 m² 190.870 m² 120.000
Ca. 4,5 ha Kiefernwald bei Zossen

Ca. 4,5 ha Kiefernwald bei Zossen

44.631 m² 44.631 m² 30.000
Ca. 2,7 ha arrondierter Kiefernwald in der Havelaue

Ca. 2,7 ha arrondierter Kiefernwald in der Havelaue

27.249 m² 27.249 m² 21.500
Ca. 7,5 ha Ackerland bei Finsterwalde

Ca. 7,5 ha Ackerland bei Finsterwalde

74.970 m² 74.970 m² 49.000
Ca. 7 ha Ackerland in der Prignitz

Ca. 7 ha Ackerland in der Prignitz

73.600 m² 73.600 m² 105.000
Ca. 8 ha Ackerland bei Guben

Ca. 8 ha Ackerland bei Guben

77.265 m² 77.265 m² 37.500
Ca. 2 ha alter Kiefernwald bei Guben

Ca. 2 ha alter Kiefernwald bei Guben

18.467 m² 18.467 m² 12.500
Ca. 1 ha Agrarfläche bei Premnitz

Ca. 1 ha Agrarfläche bei Premnitz

13.422 m² 13.422 m² 13.500
Ca. 7 ha arrondiertes Ackerland bei Gransee

Ca. 7 ha arrondiertes Ackerland bei Gransee

69.247 m² 69.247 m² 90.000